Sääntely Ajankohtaista

Sääntely uusiksi

Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmien sujuvoittamiseksi. Se on metropolialueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta erittäin merkittävä hanke.
Essi Lindqvist
FacebookTwitterLinkedIn

Olemme jo pitkään vaatineet kaavoitusprosessin keventämistä ja nopeuttamista, joten työryhmän asettaminen on askel oikeaan suuntaan, sanoo kauppakamarin maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri.

Pasuri edustaa kauppakamareita ministeriön työryhmässä. Uudistuksia valmistellaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Työryhmän on määrä saada luonnos hallituksen esitykseksi valmiiksi ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä.

ELY-keskusten rooli muuttuu?

Lainvalmistelu on jaettu kahdeksaan osahankkeeseen, joista yritysten kannalta merkittävimmät liittyvät ELY-keskusten roolin muuttamiseen ja niiden valitusoikeuden rajoittamiseen kaavoituksessa, kaavoitus- ja lupaprosessien lyhentämiseen, kaupan laatuluokituksesta luopumiseen kaavoituksessa ja suuryksikkösääntelyn keventämiseen keskustatoimintojen alueella sekä rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamiseen.

ELY-keskusten roolin kehittäminen liittyy viranomaisyhteistyön suuntaamiseen strategisesti tärkeimpiin asioihin ja ELY-keskusten valitusoikeuden kohdentamiseen erityisen merkittäviin asioihin. Päätösprosessien lyhentämisen osalta tarkastellaan esimerkiksi valitusmenettelyjen muuttamista ja sitovien määräaikojen asettamista viranomaiskäsittelylle kaavoitusprosessissa.

Vähittäiskauppaan liittyen tavoitteena on muun muassa lisätä suuryksikköjen sijoittumisedellytyksiä keskustatoimintojen alueelle vähentämällä kaupan keskusta-alueita koskevaa sääntelyä.

Muita työryhmässä käsiteltäviä kokonaisuuksia ovat hajarakentamisen ja pienimuotoisen piharakentamisen helpottaminen sekä lomarakennusten käyttötarkoituksen muuttaminen.