vasemmalta oikealle: Sanna Kulmala, WSP Finland Oy, Sam Govenius, JS Suomi Oy, Laura Tomula, HUONE Events Hotel, Evon Söderlund, HUONE Events Hotel, Hanna Puura, BlueFors Cryogenics Oy, Ingela Waismaa, BlueFors Cryogenics Oy Ajankohtaista, Kansainvälisyys, Yritykset

Menestyvät yritykset luottavat monimuotoisuuden voimaan

Helsingin seudun kauppakamarin, Keskuskauppakamarin ja työ- ja elinkeinoministeriön viime keväänä järjestämään COME:n Menestyvä monikulttuurinen yritys -kilpailuun osallistuneita yrityksiä palkittiin viime viikolla juhlallisesti Successful Multicultural Company -gaalassa.
Satu Salonen
Petri Juola
FacebookTwitterLinkedIn

Kilpailuun osallistuneet yritykset osoittavat, että monimuotoinen työyhteisö luo vankan kasvualustan uusille toimintamalleille, parhaalle osaamiselle, kehittyvälle liiketoiminnalle ja kasvavalle asiakaskunnalle. Lisäksi monikulttuurisuus vahvistaa yritysten kilpailukykyä, tukee uutta liiketoimintaa ja innovaatioita sekä kasvattaa kohdemarkkinatuntemusta.

-On tärkeää tuoda esiin monikulttuurisuudessa ja kansainvälistymisessä menestyneitä yrityksiä sekä korostaa työyhteisöjen monimuotoisuuden merkitystä liiketoiminnalle. Kilpailussa palkitut yritykset ovatkin hyvä esimerkki siitä, että työyhteisön monimuotoisuus luo etua toimialasta riippumatta, sanoo COME:n eli Chamber of Multicultural Enterprises -projektin projektijohtaja Markku Lahtinen.

Kilpailuun osallistuneet yritykset jaettiin kolmeen kokokategoriaan, ja jokaisesta kategoriasta valittiin yksi voittaja. Palkitut yritykset jutun pääkuvassa (vasemmalta oikealle): Sanna Kulmala, WSP Finland Oy, Sam Govenius, JS Suomi Oy, Laura Tomula, HUONE Events Hotel, Evon Söderlund, HUONE Events Hotel, Hanna Puura, BlueFors Cryogenics Oy, Ingela Waismaa, BlueFors Cryogenics Oy

HUONEen henkilöstö nauttii monimuotoisessa tiimissä työskentelystä

Pienten yritysten kategoriassa (alle 50 henkilöä työllistävät) palkittu HUONE Events Hotel on Evon Söderlundin ja Jussi Söderlundin viisi vuotta sitten perustama tapahtumahotelli. Tällä hetkellä HUONE työllistää Suomessa 12 henkilöä viidestä eri kansallisuudesta ja 10 henkilöä vastikään avatussa Singaporen toimistossa.

HUONE on aina nähnyt itsensä kulttuuriltaan kansainvälisenä yrityksenä.

Henkilöstö tuo eniten arvoa yrityksen liiketoiminnalle ja asiakkaille, ja koko henkilöstö nauttii monimuotoisessa tiimissä työskentelystä, missä he voivat oppia eri kulttuureista ja toimintatavoista.

– Meidän tavoitteena on kasvaa globaaliksi yritykseksi, ja tämän tavoitteen jakaa koko henkilöstö, toteaa Jussi Söderlund.

Keskisuurten yritysten kategoriassa (50-250 työntekijää) palkittu JS Suomi Oy on multimediaesitteisiin erikoistunut mediatoimisto. JS Suomi on osa globaalia JS World Mediaa.

Suomen toimipiste perustettiin vuonna 2009 ja tällä hetkellä se työllistää 58 henkilöä, joista noin 15 prosenttia on ulkomaalaistaustaisia.

Kroonisesta tekijäpulasta kärsivälle suunnittelualalle ulkomaalaiset osaajat elintärkeitä

Suomeen ulkomailta saapuvat osaajat ovat meille todella tärkeitä alan Suurten yritysten kategoriassa (yli 250 työntekijää) palkittu WSP Finland Oy on eri osaamisaloja yhdistelevä suunnitteluyritys. Suomen WSP on osa globaalia WSP Groupia, ja Suomessa yritys työllistää noin 500 henkeä.

WSP tarjoaa palveluita suunnittelussa, konsultoinnissa ja muotoilussa, ja sen pääalat ovat yhdyskuntasuunnittelun eri osa-alueet ja erilaisten kohteiden ja materiaalien rakennetekniikka.

Henkilöstön kieli- ja kulttuuritaustat vaihtelevat, ja englantia kuulee jo aika arkisesti.

– WSP:llä monikulttuurisuus tulee ennen kaikkea eri suunnittelualojen kirjosta. Eri alojen insinöörit, muotoilijat ja arkkitehdit työskentelevät yhteisissä projekteissa. Suomeen ulkomailta saapuvat osaajat ovat meille todella tärkeitä alan kärsiessä kroonisesta tekijäpulasta, kertoo WSP Finlandin henkilöstö- ja viestintäjohtaja Sanna Kulmala.

BlueForsilla ei ratkaise kansallisuus vaan osaaminen

Kolmen kokokategorian palkittavien lisäksi kilpailun tuomaristo antoi erikoismaininnan BlueFors Cryogenics Oy:lle tunnustuksena esimerkillisestä asenteesta työyhteisön monimuotoisuuden kehittämisessä ja kyvystä muuntaa huippuosaaminen kansainväliseksi liiketoiminnaksi. BlueFors on erikoistunut kehittyneisiin ultramatalien lämpötilojen jäähdyttimiin, joita käytetään erityisesti kvanttiteknologian alalla tieteellisessä tutkimuksessa.

Rob Blaauwgeers ja Pieter Vorselman perustivat yrityksen vuonna 2008, ja tällä hetkellä BlueFors työllistää noin 80 henkeä, joista 16 prosenttia on ulkomaalaistaustaisia. Yrityksessä työskentelee henkilöitä kymmenestä eri kansallisuudesta. BlueFors palkittiin syksyllä 2016 Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnolla.

– BlueForsilla on alusta asti ollut selvää, että ihmisten taustoilla ei ole merkitystä. Osaaminen ja pätevyys, sekä henkilön sopeutuminen tiimiin ja organisaatioon merkitsee. Näin saamme parhaat tekijät. Monimuotoisuus luo muutoskykyä, tuo uusia näkökulmia, ja on hauskaa. BlueFors on onnistunut luomaan toimivan yhdistelmän suomalaisen korkeakoulujärjestelmän parhaista puolista ja kansainvälisestä myynti- ja innovaatio-osaamisesta, korostaa BlueForsin Head of People Operations Hanna Puura.

Palkintoraati painotti henkilöstön mielipidettä

Menestyvä monikulttuurinen yritys -kilpailun parhaat palkittiinKilpailu toteutettiin Hofstede Insightsin toteuttaman organisaatiokulttuurin avoimuutta mittaavaan tutkimuksen avulla. Palkittavia yrityksiä valitessa pääpaino oli yritysten henkilöstön vastauksilla tutkimukseen.

Tulosten analysoinnissa otettiin huomioon yrityksen toimiala, arviot optimaalisesta organisaatiokulttuurista, vastausaktiivisuus sekä painotettiin organisaatiokulttuurianalyysin avoimuutta ja monimuotoisuutta mittaavia tekijöitä. Lisäksi taustakriteereinä käytettiin arvioita yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuusnäkymistä.

Kilpailuun osallistui 45 yritystä ja vastauksia kyselyyn tuli noin 2000.

Kilpailun juryn puheenjohtajana toimi Skanska Oy:n henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä, muut jäsenet olivat Opteam Oy:n toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen, HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Antero Levänen, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä ja työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

Asiantuntijajäsenenä juryssa toimi Hofstede Insightsin toimitusjohtaja Egbert Schram ja juryn sihteerinä Helsingin seudun kauppakamarin projektijohtaja Markku Lahtinen.

Chamber of Multicultural Enterprises (COME) -projektin tavoitteena on parantaa yritysten ja työnantajien valmiuksia rekrytoida kansainvälistä työvoimaa ja toimia monikulttuurisessa työympäristössä sekä edistää yritysten menestymistä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. COME on osa At Work in Finland -hanketta, jota osarahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Uudenmaan liitto. Hofstede Insights on itim Internationalin uusi nimi 1.10.2017 alkaen.