Mistä asiakirjanäyttöä ulkomaisiin hankintakilpailuihin? Ajankohtaista

Liikenteen sujuvuus taattava yleiskaavassa

Helsingin yleiskaavaluonnos on valmistunut ja lähtenyt lausuntokierrokselle.
Pia Pakarinen
FacebookTwitterLinkedIn

Keskustelua on herättänyt erityisesti moottoriteiden muuttaminen kaupunkibulevardeiksi ja sen vaikutukset liikenteen sujuvuuteen sekä ydinkeskustan saavutettavuuteen kaikilla kulkumuodoilla.

Pääperiaatteena on nykyisten työpaikkakeskittymien säilyminen ja vahvistaminen. Kauppa sijoittuu keskustoihin, asemanseuduille sekä asuinalueille.

Kauppakamarissa yleiskaavan valmistelua on seurannut ja kommentoinut seurantaryhmä. Elinkeinoelämän kannalta tärkeiksi asioiksi on määritelty:

  1. teollisuuden riittävien toimintaedellytysten turvaaminen
  2. yritysalueiden säilyttäminen elinkeinotoiminnan käytössä ottaen toisaalta huomioon asuntorakentamisen tarpeet
  3. keskusta-alueen vetovoiman säilyttäminen
  4. keskustatunnelin pitäminen yleiskaavavarauksena
  5. Länsi- ja Eteläsataman toimintaedellytysten turvaaminen
  6. kaupan kilpailun ja laajenemisedellytysten turvaaminen

Yleiskaava luonnostelee Helsingin kaupunkirakenteen verkostoksi, jossa liikkuminen perustuu raideliikenteeseen. Ajatuksena on luoda useita erikoisia keskuksia kantakaupungin ohelle, jolloin rakennetta tiivistetään erityisesti raideliikenteen asemien ympäristössä. Liikkuminen perustuu pääosin kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen.

Kaavaluonnoksessa on myös arvioitu edellytyksiä muuttaa moottoritiemäiset sisääntuloväylät ja niiden vaikutusalueet Kehä I:n sisäpuolella asunto- ja työpaikkarakentamisen alueiksi eli kaupunkibulevardeiksi.

Kauppakamari antaa lausuntonsa kaavaluonnoksesta ensi vuonna, ja Helsingin kaupunginvaltuusto päättää yleiskaavasta vuonna 2016.