Ajankohtaista, Yritykset

Kysyntäbuumia turha odottaa

Maailmalta ei ole tulossa Suomeen kysyntäbuumia, joten meidän on parannettava itse kilpailukykyämme. Vetoapua tarvitaan myös yritysverotuksesta, joka pitää saada tukemaan investointeja.
Pia Pakarinen
Markku Lahtinen
FacebookTwitterLinkedIn

Vallitsevassa epävarmuuden tunnelmassa globaaliin taloudelliseen tilanteeseen ja suomalaisuuden teollisuuden kilpailukykyyn liittyviin näkymiin kaivataan yrityksissä tietoa.

-Kilpailu kiristyy, etenkin jos siihen liittyy kauppapoliittisia toimenpiteitä, kuten protektionismia, totesi Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Jukka Palokangas kauppakamarin teollisuusvaliokunnan kokouksessa.

Jukka Palokangas

Pääekonomisti Jukka Palokankaan viesti päättäjiin päin on selvä. – Yritysverotus pitää saada tukemaan investointeja.

Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, mutta Suomessa erittäin niukasti. Kiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna peräti 23 prosenttia. Intiassa kasvu jatkuu vahvana mutta Kiinassa hidastuu, ja erityisesti Brasilia on taantumassa. Venäjän teollisuudessa tuotanto kasvaa.

– Venäjän talouden kannalta ydinkysymys on se, lähtevätkö myös investoinnit kasvuun. Sekä Yhdysvallat että Iso-Britannia panostavat kilpailukykyynsä esimerkiksi yritysverotusta keventämällä. Ne haastavat Euroopan.

Vienti saatava vetämään

Suomen talouskasvu on investointien ja viennin varassa. Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä. Palokankaan mielestä Suomessa tarvitaan nyt uutta ajattelua ja asemoitumista.

– Euroopassa kysyntänäkymät ovat suurin piirtein samat kuin tänä vuonna. Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös ensi vuonna. Maailmalta ei ole tulossa Suomeen kysyntäbuumia – tilanteen kohentumisen on lähdettävä oman kilpailukykymme parantamisesta.

Yritysten investoinnit ovat pudonneet reaalisesti 7 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin vuonna 2008. Saman ajanjakson aikana teollisuudesta on kadonnut 100 000 työpaikkaa. Palokangas näkee investointien puutteen nyt erityisenä ongelmana: jos ei ole investointeja, ei kyetä hyödyntämään robotiikkaa ja digitalisaatiota.