Mistä asiakirjanäyttöä ulkomaisiin hankintakilpailuihin? Ajankohtaista

Kybervallisuus retuperällä

Yritysten kyvyssä torjua kyberuhkia on paljon kehitettävää.
FacebookTwitterLinkedIn

Alle viisi henkeä työllistävistä mikroyrityksistä noin puolet arvelee, ettei tunnistaisi kyberhyökkäystä. Isoistakin, yli 200 työntekijän yrityksistä, lähes joka neljäs epäilee, että osaisi havaita käynnissä olevaa tunkeutumista.

Joka kolmas yritys ei edes osaa sanoa, mitä tietoja tunkeutuja voisi viedä.

Kyberturvallisuuteen liittyvä viranomaistoiminta tunnetaan heikosti; 80 prosenttia yrityksistä ei tiedä, mikä on viranomaisten rooli.

Vain joka kymmenes yritys tarkistaa ja analysoi lokitietojaan jatkuvasti ja arvioi uhkatilanteita. Vain joka kolmannella yrityksistä on suunnitelma kyberhyökkäyksen varalta.

Suunnitelmalla ei kuitenkaan ole merkitystä, ellei sitä harjoitella käytännössä. Vain joka kymmenessä yrityksessä on jollain tavalla harjoiteltu suunnitelman toimivuutta.

Yritysten mukaan työntekijät ovat pahin este tietoturvan kehittämisessä. Lähes puolet yrityksistä arvioi, että käyttäjien piittaamattomuus, osaamisen puute ja tietotaidon ylläpidon riittämättömyys heikentävät kyberuhkiin varautumista.

Noin puolet selvitykseen vastanneista yrityksistä pitää suoraa tai epäsuoraa liiketuoton menetystä pahimpana seurauksena kyberhyökkäyksistä. Lähes yhtä suurena riskinä pidetään asiakkaiden tai henkilökunnan yksityisyyden loukkausta.

Kauppakamari, KPMG ja Delta Risk LLC kysyi 750 suomalaisyritykseltä niiden kyvystä torjua kyberrikollisuutta.