Ruuhkamaksu lisäisi verorasitusta Ajankohtaista, Vaikuttaminen

Kumipyöräliikenteen via dolorosa

Helsingin seudun henkilöautoliikennettä halutaan suitsia tulevaisuudessa merkittävästi. Helsinki suunnittelee noin 80 000 asukkaan sijoittamista moottoriteiden varrelle Kehä I:n sisäpuolella. Ajonopeuksien laskeminen, eritasoliittymien poistaminen ja liikennevalojen lisääminen vähentäisivät sisääntuloväylien välityskykyä merkittävästi.
Tiina Pasuri
FacebookTwitterLinkedIn

Kaupungin selvitysten mukaan toimenpiteillä ei olisi kovinkaan suuria vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen. Väitetyt vähäiset vaikutukset perustuvat kuitenkin siihen, että samanaikaisesti käytössä olisi ruuhkamaksujärjestelmä, joka myös vähentäisi liikennettä.

Kauppakamari on korostanut kaupunkibulevardien uhkaavan Helsingin keskusta-alueen saavutettavuutta sekä koko seudun liikennejärjestelmän sujuvuutta.

Helsingin seudun liikenne HSL on puolestaan selvittänyt ajoneuvoliikenteen hinnoittelun käyttöön ottamista Helsingin seudulla. Hinnoittelun tavoitteena olisi ohjata liikkumista sekä kerätä rahoitusta seudun liikennejärjestelmän kehittämiseen.

Ruuhkamaksu lisäisi verorasitusta

Tiemaksua perittäisiin vyöhykerajojen ylittämisestä arkisin 6.00–18.00. Ruuhka-aikoina perittäisiin tuplamaksu. Tavaraliikennettä maksu ei koskisi. Työmatkalaiselle tiemaksu tarkoittaisi keskimäärin 340–670 euron lisäkustannusta vuodessa maksun suuruudesta riippuen. Suhteutettuna seudun asuntokuntien mediaanituloihin se vastaisi noin 0,9–1,9 prosentin verorasitusta.

Kauppakamari on vastustanut alueellista tiemaksua. Kysymyksessä olisi ylimääräinen vero, joka nostaisi jo ennestään korkeaa kustannustasoa Helsingin seudulla. Laajalla alueellisella maksulla voisi olla myös vaikeasti ennustettavia vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, työvoiman saatavuuteen ja yritysten sijoittumiseen.

Ei ole myöskään mitään keinoa varmistaa, että maksu todella lisäisi liikennejärjestelmän rahoitusta Helsingin seudulla. Tulojen korvamerkinnästä huolimatta valtion satsaukset seudun liikenneinvestointeihin todennäköisesti vähenisivät ajan kuluessa.

Liikenteen hinnoittelun voi kuitenkin hyväksyä, jos liikenteen koko verojärjestelmä uudistetaan ja otetaan käyttöön valtakunnallinen kilometripohjainen maksu. Samalla on huolehdittava siitä, ettei liikenteen kokonaisverorasitus lisäänny.

Kauppakamari vastustaa alueellista tiemaksua