sujuvampia lupaprosesseja, maahanmuuttajat, international house helsinki, viranomaispalveluja kehitettävä, lupaprosessi Ajankohtaista, Vaikuttaminen

Koulutetut maahanmuuttajat vahvistavat Suomen taloutta ja hyvinvointia

Suomessa hyödynnetään heikosti maahanmuuttajien ja kansainvälisten korkeakoulututkinto-opiskelijoiden osaamista. Yritykset kaipaavat erityisesti sujuvampaa viranomaisyhteistyötä ja lupaprosesseja.
FacebookTwitterLinkedIn

Helsingin seutu poikkeaa maahanmuuton määrässä selkeästi muusta Suomesta, selviää Helsingin seudun kauppakamarin Yritysten kokemukset ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta työmarkkinoilla -selvityksestä. Maahanmuuttajien osuus on yli puolet Helsingin seudun muuttovoitosta, ja vieraskielisten osuus Helsingin seudun alueen työikäisistä 16 prosenttia.

– Muuttoliike piristää taloutta nostamalla yritysten tuottavuutta ja kasvattamalla alueen asukkaiden hyvinvointia. Lisäksi ulkomaalaistaustaisen väestö kasvu lisää työyhteisöjen monimuotoisuutta ja tukee yritysten liiketoiminnan kansainvälistymistä, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen.

Useat maahanmuuttajataustaiset ovat koulutustaan ja osaamistaan vastaamattomissa työtehtävissä, vaikka korkeakoulutettujen maahanmuuttajien suhteellinen osuus on suurempi kuin kantaväestön. Syitä heikkoon työllistymiseen ovat erityisesti puutteellinen suomen tai ruotsin kielitaito, kehittymättömät rekrytointimarkkinat sekä tutkintojen ja osaamisen tunnistamisen hankaluus.

– Valtiontaloudelle kansainvälisen osaamispotentiaalin hyödyntäminen tulee kalliiksi. Vuositasolla tuhannen valmistuvan kansainvälisen tutkinto-opiskelijan työllistyminen koulutustaan vastaaviin tehtäviin toisi valtiolle verokertymää lähes 25 miljoonaa euroa, Lahtinen arvioi.

Yritysten käyttämiä viranomaispalveluja kehitettävä

Työnantajien mielestä ulkomaalaistaustaiseen työvoimaan liittyvissä viranomaispalveluissa on parannettavaa etenkin tunnettuuden, viranomaisten yhteistyön ja ohjeistuksen osalta.

International House Helsinki (IHH) on erinomainen esimerkki kehittyvästä viranomaisyhteistyöstä. Pääkaupunkiseutua palvelevan IHH:n yhteyteen on luotava yritys- ja työelämäpalvelujen kokonaisuus, joka yhdistää työnantajat ja kansainväliset osaajat. Se toisi yrityksille kasvua ja kansainvälistymistä, kehittäisi yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä sekä lisäisi työvoiman tarjontaa, Lahtinen sanoo.

Selvityksessä yritykset arvioivat houkuttelevansa hyvin vieraskielistä työvoimaa. Samaan aikaan kuitenkin näyttää, että Suomi ja suomalaiset yritykset häviävät kilpailussa kansainvälisistä osaajista.

– Jotta suomalaiset yritykset voivat palkata kansainvälisiä osaajia, on panostettava Suomen maakuvaan ja houkuttelevuuteen, pidettävä esillä suomalaista työkulttuuria sekä sujuvoitettava lupa- ja asettautumispalveluja. Tavoitteemme on Euroopan parhaat palvelut ja vetovoimaiset työmarkkinat osaavalle työvoimalle, johtaja Markku Lahtinen visioi.