työtaisteluun, ohjeet Ajankohtaista, Yritykset

Näin työnantaja toimii poliittisissa työtaisteluissa

Useat ammattiliitot pitävät lyhyitä poliittisia työtaisteluita vastalauseena hallituksen suunnitelmille keventää henkilöperusteisen irtisanomisen edellytysten täyttymistä pienemmissä yrityksissä.
Kirsi Parnila, lakimies
FacebookTwitterLinkedIn

Kaikilla työntekijöillä, niin järjestäytyneillä kuin liittoon kuulumattomillakin, on oikeus osallistua työtaisteluun. Työtaisteluun osallistuminen on kuitenkin vapaaehtoista, eikä siihen voida ketään pakottaa. Työntekijän on aina ilmoitettava työnantajalle aikomuksestaan osallistua työtaisteluun.

Mitä on huomioitava, kun työntekijä osallistuu työtaisteluun?

 • Työntekijän ilmoitettava työnantajalle etukäteen aikomuksestaan osallistua työtaisteluun
 • Työtaisteluun osallistuvilla työntekijöillä ei ole oikeutta palkkaan tai luontoisetuihin (asuntoetua lukuun ottamatta) työtaistelun ajalta.
 • Jos työntekijä on ilmoittanut osallistuvansa työtaisteluun ja sairastuu tämän jälkeen ennen työtaistelun alkamista, ei työntekijälle ole oikeutta sairausajan palkkaan työtaistelun ajalta.

Mitä on huomioitava, kun työntekijä ei osallistu työtaisteluun?

 • Työntekijälle maksetaan palkkaa normaalisti työssäolon ajalta.
 • Työnantaja voi tarvittaessa määrätä työntekijöille tilapäisiä, normaaleista työtehtävistä poikkeavia työtehtäviä.
 • Työtaistelu voi vaikeuttaa julkisen liikenteen toimintaa ja näin vaikuttaa työntekijöiden mahdollisuuteen päästä työpaikalle. Työntekijä on itse vastuussa työpaikalle saapumisestaan ja hänen on kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrittävä pääsemään työpaikalleen. Mahdollisista myöhästymisistä tai poissaoloista on ilmoitettava työpaikalle yrityksen noudattaman käytännön mukaisesti.
 • Työntekijän kanssa voidaan sopia etätyöstä tai mahdollisuudesta käyttää esimerkiksi työaikaliukumaa tai vuosilomaa.
 • Palkanmaksuvelvollisuutta ei ole tilanteissa, joissa lapsen päivähoitopaikka on kiinni eikä hoitoa ole muullakaan tavalla mahdollista järjestää.
 • Jos työntekijä sairastuu, eikä ole ennen sairastumistaan ilmoittanut osallistumisestaan työtaisteluun, käsitellään hänen poissaoloaan sairauslomana ja sairausajanpalkka maksetaan normaalisti.

Website Comments

 1. Jukka Ilmari Nieminen
  Reply

  Pankkiiriliike Goldman & Sacks lähetti asiakkailleen tiedotteen: Kuinka hyödyn kansainvälisestä finanssikriisistä.

Kommentoi