EntryPoint-mentorointiohjelma Ajankohtaista

Jokaisella tulisi olla mentori – ja mentoroitava

Mentorointi on toimivimmillaan vastavuoroinen suhde mentorin ja mentoroitavan välillä. Parhaimmillaan sekä mentori että mentoroitava oppivat uutta ja saavat uusia näkökulmia työelämään ja urasuunnitteluun.
Satu Salonen
FacebookTwitterLinkedIn

Mentorointi mielletään helposti kahden henkilön väliseksi suhteeksi, jossa ammatillisesti kokeneempi osapuoli ottaa opettajan roolin, ja kokenemattomampi asettuu oppilaan rooliin. Molemmat mentoroinnin osapuolet saavat kuitenkin enemmän irti, jos omaksutaan kaksisuuntainen ja keskusteleva vuorovaikutussuhde, joka mahdollistaa myös mentorille itsensä kehittämisen yksipuolisen tiedonsiirron sijaan.

– Mentorina toimiminen edellyttää omalta mukavuusalueelta ulos astumista, mutta samalla se antaa mahdollisuuden uusien asioiden oppimiseen, itsetuntemuksen parantamiseen, nuoremmalta sukupolvelta oppiseen ja verkostoitumiseen niin muiden mentoreiden kuin mentoroitavienkin kanssa, toteaa Riku Laanti, yritysjohdon konsultointiyritys RLC Management Internationalin perustaja ja vuonna 2014 toteutetun EntryPoint-mentorointiohjelman fasilitaattori.

Mentori puolestaan auttaa mentoroitavaa kehittymään ammatillisesti ja tunnistamaan oman potentiaalinsa ohjauksen ja tukemisen kautta.

Mentorointiohjelmaan voi tutustua 25.8.2016 klo 8.30–9.30. EntryPoint-mentorointiohjelma avoinna suomalaisille ammattilaisille ja kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille ja vastavalmiistuneille

– Tiedon ja kokemusten jakaminen mentorin ja muiden mentoroitavien kanssa, sekä haasteista ja niiden yli pääsemisestä keskusteleminen ovat mentoroinnin keskiössä. Lisäksi mentoroitavat saavat oppia työelämästä ja ammatillisesta kielitaidosta sekä ymmärrystä esimerkiksi yrittäjän uran mahdollisuuksista, Laanti listaa.

Poikkikulttuurinen mentorointi haastaa oppimaan uutta

Mentoroinnin ei tarvitse aina rajoittua saman ammattiryhmän tai kulttuuritaustan omaavien henkilöiden välille, vaan poikkikulttuurisuus ja poikkialaisuus voivat tuoda aivan uusia ulottuvuuksia mentorointiin.

– Ulkomaalaisen korkeakoulutetun tai opiskelijan mentorina toimiminen lisää mentorin kansainvälistä kokemusta, tarjoaa mahdollisuuden harjoitella englanninkielellä kommunikointia, sekä antaa kokemusta ja oppia kulttuurieroista työelämässä. Mentori saa tutustua mentoroitavansa kulttuuriin, mutta oppii myös tuntemaan yksilön kulttuurin takana, Laanti sanoo.

Kansainvälinen mentoroitava puolestaan saa ensituntuman suomalaiseen työkulttuuriin sekä työnhakukäytäntöihin.

– Verkostojen rakentaminen ja kehittäminen, sekä työnhakuun saatavat vinkit, kuten mistä ja miten töitä haetaan ovat mentoroitaville tärkeitä asioita siirryttäessä suomalaiseen työelämään, Laanti toteaa.

Molemmille osapuolille mentorointi tarjoaa mahdollisuuden omien ennakkokäsitysten ja -luulojen haastamiseen. Tärkeintä sekä mentorille että mentoroitavalle on halu tarttua uusiin haasteisiin sekä avoin mieli.

Kauppakamarin COME-projekti käynnistää poikkikulttuurisen EntryPoint-mentorointiohjelman lokakuussa 2016. Mentorointiohjelma keskittyy tuomaan yhteen suomalaiset eri alojen ammattilaiset ja suomalaisissa korkeakouluissa tutkintoaan suorittavat tai vastavalmistuneet kansainväliset osaajat. Tarkoituksena on luoda poikkikulttuurinen, vuorovaikutuksellinen suhde mentorin ja mentoroitavan välille.

COME:n EntryPoint on jatkumoa vuonna 2014-2015 toteutetulle EntryPoint-mentorointiohjelmalle, joka oli osa Helsingin seudun kauppakamarin ja Helsingin kaupungin vetämää HERIEC-projektia.

EntryPoint-mentorointiohjelma

  • Moni- ja poikkikulttuurinen mentorointiohjelma
  • Avoinna suomalaisille ammattilaisille ja kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille ja vastavalmistuneille
  • Mentorilla ei ole velvoitteita tarjota harjoittelua tai työpaikkaa mentoroitavalle
  • Hakuaika 31.8.2016 saakka
  • Lisätietoa osoitteessa www.come2.fi
  • Mikä EntryPoint? – infotilaisuus mentorointiohjelmasta 25.8.2016 klo 8.30–9.30.
    Ilmoittaudu mukaan!