Ajankohtaista, Yritykset

Joka neljäs palvelualan yritys kärsii työvoimapulasta Uudellamaalla

Uudellamaalla toimivat yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan suotuisaksi. Teollisuudessa ja rakentamisessa tilanne arvioidaan keskimääräistä kirkkaammaksi, palvelualoilla tilanne on lievästi normaalia vahvempi.
Essi Lindqvist
FacebookTwitterLinkedIn

Yritysten kasvua rajoittaa kuitenkin puute ammattitaitoisesta työvoimasta. Teollisuuden ja rakentamisen yrityksistä joka viides, ja palvelualojen yrityksistä joka neljäs pitää ammattityövoiman vähyyttä kasvun esteenä.

-Kauan odotettua kasvua ei saa päästää tyrehtymään työvoiman puutteeseen. Ongelmaa on ratkaistava työvoiman liikkuvuutta lisäämällä, ammatillista koulutusta kehittämällä ja työperäisen maahanmuuton esteitä purkamalla. Valtion ja kuntien on ryhdyttävä aikaisempaa rohkeammin konkreettisiin toimenpiteisiin, vaatii Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Tatu Rauhamäki.    

Suhdanneodotukset ennakoivat hyvää loppuvuotta

Uudellamaalla suhdanneodotukset niin teollisuudessa ja rakentamisessa kuin palvelualoillakin ovat lähellä koko maan keskiarvoa.

Palveluja tuottavista yrityksistä 23 prosenttia odottaa suhdanteiden vahvistuvan, vain neljä prosenttia ennakoi hiipumista. Teollisuus- ja rakennusalan yrityksistä 18 prosenttia odottaa suhdanteiden paranevan, kolme prosenttia ennakoi heikkenemistä.Suhdannebarometri, palvelutalat

Teollisuuden tilauskanta on teollisuudessa hieman keskimääräistä parempi, sillä uusien tilausten määrä on kasvanut. Kapasiteetin käyttöaste on pysynyt melko korkeana, teollisuudessa kapasiteetti oli kokonaan hyödynnettynä 83 prosentilla vastaajista.

suhdanne, suhdannebarometri, teollisuus, rakentaminen; EK

Palvelualoilla myyntimäärät kasvoivat heinä-lokakuussa ja myynnin arvioidaan kasvavan myös loppuvuonna. Myös uutta työvoimaa palkataan loppuvuodesta.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kysyi lokakuussa suhdannebarometrissaan, miten yritykset ennustavat suhdannekehitystään syksyllä. Kyselyyn vastasi 396 uusmaalaista teollisuuden ja rakentamisen sekä palvelualan yritystä, jotka työllistävät yhteensä lähes 132 000 henkeä.