pk-yritys, rakentaminen, asuminen, palvelut, Jätkäsaari, Ajankohtaista, Yritykset

Jätkäsaaren hyvinvointikortteleille etsitään toteuttajia

Jätkäsaareen rakennettavalle asumisen ja hyvinvointipalvelujen korttelikokonaisuudelle etsitään toteuttajia. Tarjolla on tilaisuus myös pienille ja keskisuurille yrityksille päästä laajentamaan toimintaansa alueelle, sillä konsortioon täytyy kuulua myös pk-yrityksiä.
FacebookTwitterLinkedIn

Tontinluovutuskilpailuun voivat osallistua erilaisten toimijoiden yhteenliittymät eli konsortiot, jotka muodostuvat esimerkiksi rakennusliikkeistä, rakennuttajista ja eri alojen, kuten teknologia- tai palvelualojen, yrityksistä tai yhteisöistä.

Rakennusoikeutta kortteleihin tulee arviolta 30 000–40 000 kerrosneliömetriä. Palvelujen osuus tästä on noin 5 000 kerrosneliömetriä, ja loput varataan asuntorakentamiseen. Palvelukorttelien toteuttaminen edellyttää asemakaavamuutosta, joka suunnitellaan kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä alueen toteuttajaksi valitun tahon kanssa.

Korttelin palvelut voivat koostua monenlaisista arjen palveluista, kuten liikunta- ja hyvinvointipalveluista, ravintoloista, kahviloista majoituspalveluista tai mistä tahansa muista konseptiin sopivista palveluista.

Kortteliin sijoittumisesta kiinnostuneiden yritysten kannattaa olla yhteydessä suuriin rakennusliikkeisiin tai muihin mahdollisiin konsortioiden osapuoliin.

Osallistujilla on aikaa toimittaa suunnitelmansa alueen toteuttamisesta 31. toukokuuta 2017 saakka. Palvelukorttelien rakentaminen ajoittuu arviolta vuosien 2019 ja 2022 välille.

Lisätietoja Jätkäsaaren palvelukorttelien ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelystä