Ennakointikamari teki osaamistarvekyselyn Itä-Uudenmaan yrityksille ja organisaatioille Ajankohtaista, Yritykset

Itä-Uudellamaalla tarvitaan vuoropuhelua yritysten ja oppilaitosten välille

Itä-Uudellamaalla toimivien yritysten on vaikea löytää osaavia työntekijöitä erityisesti myynti- ja asiakaspalvelutehtäviin, ravintola-alalle sekä logistiikka-alalle. Yrityksissä toivotaankin räätälöityjä täsmäkoulutuksia sekä nopeita päivityskoulutuksia, jotka vastaavat nykypäivän osaamishaasteisiin työelämässä.
Essi Lindqvist
Jussi Hellsten
FacebookTwitterLinkedIn

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistaminen on parhaillaan käynnissä. Tärkeää uudistuksessa on kuunnella elinkeinoelämän ääntä, jotta osaajia koulutetaan työelämän muuttuneisiin vaatimuksiin ja yritysten tarpeisiin.

Osaajia olisi koulutettava it-palveluihin ja digimarkkinointiin, myynti- ja asiakaspalveluun, ravintola-alalle tarjoilijoita ja kokkeja, rakentamiseen puu- ja metalli-alalle sekä taloushallinnon- ja rahoituksen osaajia.

Tulokset selviävät Helsingin seudun kauppakamarissa toimivan Ennakointikamarin tekemästä osaamistarvekyselystä Itä-Uudenmaan yrityksille ja organisaatioille.

–Työelämän kilpailukykyyn, osaavan työvoiman saatavuuteen ja eri alojen vetovoimaan liittyen tarvitaan ehdottomasti yhteistä vuoropuhelua yritysten ja oppilaitosten välillä, korostaa Helsingin seudun kauppakamarin Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön puheenjohtaja, toimitusjohtaja Risto Volanen.

Kyselyyn vastanneiden mukaan 5–10 vuoden kuluttua koulutuksessa pitäisi painottaa digiosaamista, robotiikan hallintaa, uudenlaisen teknologian ja ohjelmoinnin tuntemusta, markkinointi- ja myyntiosaamista uudenlaisessa kontekstissa sekä taloushallinnon taitamista.

–Kyselyn kaikissa vastauksissa korostettiin myös työntekijän hyviä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja sekä yrittäjämäistä toimintatapaa, kertoo Ennakointikamarin projektipäällikkö Maria Korpi.

Tulevaisuuden mahdollisuudet oivallettava

Yritysten on pysyttävä mukana muutosten maailmassa. Muun muassa globalisaatio, digitalisaatio, robotisaatio ja ympäristökysymykset muokkaavat työympäristöjä, työtehtäviä ja osaamistarpeita.

–Osaaminen on avainasemassa kilpailukyvyn vahvistamisessa – sitä on vaikea kopioida. On tärkeää olla ajan hermolla ja askel edelläkin, mitä tulee työelämässä tapahtuviin muutoksiin ja yrityksissä tarvittavaan osaamiseen. Muutosten kautta avautuu hienoja ja mielenkiintoisia työtehtäviä, Korpi muistuttaa.