kauppakamarikauppa, stressi, kauppakamari, esimies Ajankohtaista, Yritykset

Huonon esimiehen alaisistakin tulee huonoja

Esimiestyön ja johtamisen kehittäjä Timo Kultasen mielestä valtaosa esimiestyön ongelmista on esimiesten itsensä aiheuttamia.
Pia Pakarinen
Essi Lindqvist
FacebookTwitterLinkedIn

Huonon esimiehen alaisuudessa hyvistäkin työntekijöistä tulee keskivertoja tai huonoja.

-Hyvän esimiehen alaiset taas löytävät itsestään uusia kykyjä ja piirteitä eli parhaat puolensa työyhteisön hyödyksi, kirjoittaa esimiestyön ja johtamisen kehittäjä Timo Kultanen tuoreessa teoksessaan Esimies ongelmien aiheuttaja ja ratkaisija.

Kultanen on työskennellyt esimiestyön ja johtamisen kehityshankkeissa lähes 30 vuotta pienistä yrityksistä pörssiyrityksiin ja kotimaisista yhtiöistä kansainvälisiin yhtiöihin. Hän on tutkinut tunneälyä sekä laajasti erilaisten johtajien toiminta- ja käyttäytymistyylejä ja erilaisten ihmisten johtamista.

Esimiehen tärkein työkalu on peili

Pään sisältä lähtee kaikki. Keskeisiä menestystekijöitä ovat itseluottamus ja kyky vuorovaikutukseen.

-Ajattele mitä ajattelet – ajatusten laatu on menestyksemme salaisuus, Kultanen kiteyttää.

kauppakamari, esimies,

Esimiestehtävässä älykkyyden merkitys on pieni, mutta ajattelun merkitys suuri. sanoo esimiestyön ja johtamisen kehittäjä Timo Kultanen.

-Kielteiset tunnejäljet saattavat alkaa häiritä elämää, jos niiden antaa kasvaa. Pitäisi oppia jättämään taakseen sellaiset epämiellyttävät tunnekokemukset, joiden puntaroinnista jälkeenpäin ei ole muuta kuin haittaa, Kultanen neuvoo.

Harva tähän kuitenkaan kykenee.

-Jos esimiehen alaiselleen antama kielteinen palaute kohdistuu persoonaan, se loukkaa. Kaikki loukkaukset jäävät ihmisen muistiin, Kultanen myöntää.

Stressi on julmaa

Stressi vaikuttaa monin tavoin kielteisesti. Suhde työhön vaikuttaa stressin syntymiseen, ei kiire.

-Esimiehen ongelma ei ole ajan puute, vaan se, että käyttää aikaansa tehottomasti.

Timo Kultasen teoksessa tutkitaan myös  johtajan suhdetta itseensä ja annetaan konkreettisia ohjeita erilaisiin johtamistilanteisiin. Kultanen on esittänyt teoksessaan mielenrauhan rakennustarpeet ja johtajan sisäisen rauhan kymmenen porrasta.

Näin stressi vaikuttaa esimiehen työssä

Timo Kultasen arvion mukaan kaksi kolmesta johtamistyötä tekevistä kärsii ainakin ajoittain stressistä. Stressin kääntöpuoli on mielenrauha ja luottamus tulevaisuuteen.

Mutta kun mielenrauha on mennyt, voi käydä näin:

  • Realiteettitaju saattaa hämärtyä – priorisointikyky ja asioiden koon hahmottamiskyky heikkenee
  • Mitä ajattelet, siihen kiinnität huomiosi – stressi vahvistaa stressiä
  • Lamaantumisriski – asioihin tarttumiskyky heikkenee
  • Virheiden määrä kasvaa ja suoritusajat pitenevät ja päätöksenkyky heikkenee
  • Kyky luovaan ajatteluun heikkenee
  • Muisti alkaa temppuilla
  • Univaikeudet heijastuvat väsymyksenä