Ajankohtaista

Henkinen johtaminen – hyödyllistä vai huuhaata?

Voivatko eettiset ja kestävää kehitystä tukevat kysymykset ja valinnat päästä johtoryhmän agendalle taloudellisten tavoitteiden rinnalle? Näitä kysytään henkisessä eli spirituaalisessa johtamisessa.
FacebookTwitterLinkedIn

Henkinen johtaminen on melko uusi asia Suomessa. Muualla sitä on tutkittu paljonkin ja siitä on kirjoitettu lukuisia kirjoja.

-Useissa tutkimuksissa on havaittu, että spiritualiteetti edistää työntekijöiden inhimillisiä voimavaroja, vahvistaa työn merkityksellisyyttä ja lisää yhteenkuuluvuutta, kertoo Minna Kurttila, joka on toinen Pomon parhaat ratkaisut – Valmentava käsikirja tiukkoihin tilanteisiin -kirjan kirjoittajista.

Spirituaalinen johtajuus ei ole sidoksissa tiettyihin kansallisiin rajoihin, uskonnollisiin uskomusjärjestelmiin ja organisationaalisiin eetoksiin. Lähtökohtana on se, että ihmisessä on osaamisen, taitojen ja kykyjen lisäksi mieli, sielu ja henki.

Vahva usko siivittää tavoitteiden toteutumista

Henkinen johtaja ilmentää vahvaa uskoa hyviin päämääriin ja sitä kautta tavoitteet saavutetaan varmemmin.

Hän on rohkea visionääri ja uskaltaa unelmoida ja asettaa rohkeita tavoitteita. Lisäksi hän tuntee epäitsekästä lähimmäisenrakkautta toisia kohtaan, on empaattinen, myötätuntoinen ja auttaa ihmisiä kasvamaan.

-Ehkä spirituaalisen johtamisen tärkein sanoma nykyajan johtajalle ja esimiehelle voisi olla se, että eettisyys tulee elää todeksi johtajan roolissa. Johtajan tulisi tunnistaa omat arvonsa ja kantaa sosiaalista vastuuta itsestä, ihmisistä ja ympäristöstä. Siihen liittyy myös eräällä tavalla tietynlainen nöyryys ja ymmärrys, siitä, että olemme keskeneräisiä, voimme jatkuvasti kehittyä ihmisinä, Kurttila valottaa.