talous, Helsingin seutu, tuotanto, työllisyys, talouskasvu, kauppakamari
Ajankohtaista, Yritykset

Helsingin seutu lähti vahvaan talouskasvuun

Helsingin seudun taloudessa näkyy jo valon kajoa. Alueella toimivien yritysten tuotanto kasvaa, myös työpaikkojen määrä on nousussa.
Essi Lindqvist
FacebookTwitterLinkedIn

Heinä–syyskuussa tuotanto kasvoi yli kolme prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Työllisyys lisääntyi kahdella prosentilla. Ero muun maan kehitykseen on huomattava, selviää Helsingin seudun kauppakamarin tuoreesta Toimialakatsauksesta.

–Helsingin seutu on koko Suomen talouden veturi, ja sen merkitys suurimpana ja kansainvälisimpänä yritystoiminnan keskittymänä näyttää tänä vuonna yhä vahvistuneen, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Pia Pakarinen.

Suhdannekehitys on ilahduttavan vahva palvelualoilla, jotka ovat myös tärkeitä työllistäjiä.

–Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto on kasvanut Helsingin seudulla peräti 15 prosenttia vuodesta 2011. Aasialaiset matkailijat ovat paikanneet venäläisten turistien vähenemisen. Helsinkiin rakentuu runsaasti uutta majoituskapasiteettia, jolle onkin tarvetta, kun kaupunki on yhä houkuttelevampi myös erilaisten kongressien pitopaikkana.

Rakennusalan liikevaihdon trendin vahva kasvu jatkui; ennakkoarvion mukaan alan liikevaihto oli heinä–syyskuussa 10 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Myönteistä on sekin, että informaatio- ja viestintäalan liikevaihdon nouseva trendi jatkui viime vuoden pienen notkahduksen jälkeen.

Helsingin seudun väestö kasvaa tänä vuonna ennätyssuureksi

Väestönkasvu on ollut tänäkin vuonna nopeaa. Vuodenvaihteessa Helsingin seudulla asuu noin 1 457 000 henkeä. Kasvu on erityisesti muuttovoiton ansiota.

Ennakkotietojen mukaan Helsingin seudun asukasmäärä kasvaa tänä vuonna 1,3 prosenttia, mikä merkitsee 18 500–19 000 asukkaan lisäystä. Vuosituhannen vaihteesta lukien seudun väestömäärä on kasvanut 250 000 hengellä.

Muuttovoiton osuus kasvusta on yli 60 prosenttia eli 12 500–13 000 henkeä. Kotimainen muuttovoitto kasvaa edelleen, ja viime vuoteen verrattuna ulkomainen muuttovoitto on kääntynyt uudelleen nousuun. Syntyneiden enemmyys kasvattaa väestöä noin 6 000 asukkaalla.

– Helsingin seudun kasvun jatkuminen edellyttää, että asuntorakentaminen ja liikenteeseen tehtävät panostukset pysyvät väestönkasvun tasolla. Asumisen korkea hinta on jo nyt Helsingin seudun kasvun tulppana. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarve on erityisen suuri, Pakarinen muistuttaa.

Ulkomaisen työvoiman rekrytointiin tarvitaan sujuvia työnantajapalveluja

Vantaan kasvu on kiihtynyt tuntuvasti aiempiin vuosiin verrattuna, uusien vantaalaisten määrä nousee 4 500 hengellä. Helsingin väestö kasvaa ennakkoarvion mukaan 7 700 hengellä ja Espoon 4 200 hengellä. Kehysalueella väestömäärä lisääntyy 2 500 hengellä, nopeimmin kehyskunnista kasvavat Sipoo, Järvenpää ja Kirkkonummi.

Vieraskielisen väestön kasvun jakauma on muuttunut viime vuosina: vironkielisten kasvu supistui puoleen vuodesta 2013 vuoteen 2015. Sen sijaan taustaltaan Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta sekä muualta Afrikasta lähtöisin olevien osuudet ovat kasvaneet.

–Syksyllä tekemämme tutkimuksen mukaan yritykset kokevat ulkomaisen työvoiman rekrytointiin liittyvän byrokratian haastavaksi. Saman tutkimuksen mukaan joka toinen työnantaja pitää sopivien ulkomaalaisten työntekijöiden löytämistä vaikeana. Yksi työelämän lähivuosien avainkysymyksistä onkin, miten saamme ulkomaisen työvoiman integroitumaan suomalaiseen työelämään ja työnantajapalvelut toimimaan sujuvasti myös ulkomaista työvoimaa rekrytoitaessa, Pakarinen sanoo.

Tietolähteet: Tilastokeskus: väestötilastot sekä väestönmuutosten ennakkotiedot vuodelta 2016. Helsingin kaupungin tietokeskus ja Kaupunkitutkimus TA: Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2016–2050.

Helsingin seudun toimialakatsaus 4/2016