liikenne, Helsinki, nopeusrajoitus, liikenneturvallisuus, yhteisvaikutus, ajoneuvo, Ajankohtaista, Vaikuttaminen, Yritykset

Helsingin liikennettä suunniteltava yhtenä kokonaisuutena

Helsingin seudun kauppakamarin mielestä on huolestuttavaa, ettei Helsingin liikennettä suunnitella yhtenä kokonaisuutena eri kulkumuotojen näkökulma huomioon ottaen. Julkisuuteen tuodaan hankkeita yksitellen ilman arvioita niiden yhteisvaikutuksista.
Essi Lindqvist
FacebookTwitterLinkedIn

Helsingissä nakerretaan sujuvan ajoneuvoliikenteen edellytyksiä jatkuvasti selvittämättä samalla, miten keskustan saavutettavuus turvataan tulevaisuudessa. Yksittäisillä, kokonaisuudesta irrallisilla toimenpiteillä haitataan tarpeettomasti liikenteen sujuvuutta ja Helsingin keskustan saavutettavuutta.

Yritykset ovat syystä huolissaan liikennejärjestelmän toimivuudesta tulevaisuudessa.

Helsingin seudun kauppakamari vaatii, että kaupunki selvittää kaikkien tiedossa ja suunnitteilla olevien liikenteeseen ja saavutettavuuteen vaikuttavien muutosten kokonaisvaikutukset sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

– Kun mielikuva keskustan saavutettavuudesta heikkenee, heikkenee myös alueen yritysten kilpailukyky suhteessa paremmin saavutettavilla alueilla sijaitseviin yrityksiin, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Tatu Rauhamäki.

Kauppakamari vastustaa nopeusrajoitusten alentamista pääkaduilla

Viimeisimpänä liikenteeseen vaikuttava hanke on Helsingin kaupungin esitys nopeusrajoitusten kiristämiseksi kautta linjan.

Kauppakamari vastustaa nopeusrajoitusten alentamista pääkaduilla ja alueellisilla kokoojakaduilla.

– Nopeusrajoitusten alentamisen selkeistä yritysvaikutuksista huolimatta ehdotuksen valmistelun yhteydessä ei ole tehty minkäänlaista yritysvaikutusten arviointia. Vaadimme, että yritysvaikutusten arviointi tehdään viipymättä, Rauhamäki sanoo.

Liikenneturvallisuuden parantamiseen löydettävä kokonaisratkaisu

Helsingin liikenneturvallisuuden parantaminen on erittäin tärkeää, mutta ajoneuvoliikenteen nopeuden rajoittaminen on vain yksi keino. Esimerkiksi kevyen ja ajoneuvoliikenteen kohtaaminen on ohjattavissa ja rajoitettavissa aiempaa paremmin ja suojatieympäristöt voidaan toteuttaa näkyvämmin merkittyinä ja selkeämpinä.

– Liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteiden on muodostettava kuhunkin liikenneympäristöön parhaiten sopivan kokonaisuuden ja parantaa siten keskustan liikennekulttuuria vaarantamatta liikenteen sujuvuutta kohtuuttomasti, Rauhamäki muistuttaa.

Website Comments

  1. Anonymous
    Reply

    Kokoajakaduilla asuu paljon ihmisiä. Pitäisikö heidän hyvinvointinsa ja turvallisuutensa olla uhrilampaina yritysten marginaaliselle imagoedulle? Tai ohiajavien matka-ajan marginaaliselle lyhentymiselle. Asia on helsinkiläisten asia.

  2. Markku Keinonen
    Reply

    Helsingin keskustan liikenne on saatu huonolla väylien korjausten ja muutosten suunnittelulla sekaisin ja ruuhkat ovat pahempia kuin Keski-Euroopan miljoonakaupungeissa. Edes useitla taholta tullut palaute ja kritiikki huonosta projetien suunnittleusta, koordinaatiosta ja valvonnasta ei ole saanut aikaan muutosta Kapunkiympäristön toimialasta vastaavan johdon toiminnassa, vaan vireillä olevia väylämuutoksia ja rakennustöitä tehdään ottamatta huomioon jopa linja-autoliikenteen toimivuutta. Olkoon esimerkkinä tästä väylien sulkeminen ja kaivuiden teko juuri ruuhka-aikaan kuten viikolla 35 / 2017 tapahtui esim. Tukholmankadulla, mistä seurauksena oli kilometrien jonot ja merkittävät haitat tiellä liikkujille. Töiden suunnitelussa ja johtamisessa tulisikin pyrkiä minimoimaan väylienkäyttäjille aiheutuvaa haittaa. Nyt tilanne on päinvastainen. Kiky-sopimuksella tapahtunut työajan pidennys 6 min. / päivä aiheutti suuren poliittsen porun. Helsingin kaupunki aiheuttaa päivässä yli tunnin pidennyksen / päivä työmatkoihin kuten olemme saaneet kuulla usealta taholta, mm. viittaan HS:n yleisöosaston kirjoituksiin. Miksi tähän ei ole poliittisella taholla reagoitu.

Kommentoi