vapaakauppasopimus, CETA, tullietuudet Ajankohtaista, Kansainvälisyys, Yritykset

EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus CETA astui voimaan

EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen CETA:n (Comprehensive Economic and Trade Agreement) väliaikainen soveltaminen on alkanut. Suomalaisyritykset pääsevät hyödyntämään sopimusta Kanadan kaupassa.
FacebookTwitterLinkedIn

Sopimus poistaa tullit kaikilta teollisuustuotteilta joko saman tien tai enintään seitsemän vuoden siirtymäajan jälkeen. Muutokset tulevat voimaan välittömästi, kun sopimuksen väliaikainen soveltaminen alkaa. Jotta eurooppalainen viejä voi saada tullietuudet hyväkseen Kanadassa, sen tulee rekisteröityä heti.

31.12.2017 jälkeen vain rekisteröitynyt viejä voi laatia alkuperäilmoituksia Kanadaan. Muissa vapaakauppasopimuksissa sovellettavaa valtuutetun viejän lupaa ja yrityskohtaista lupanumeroa voi käyttää Kanadaan vietävien tuotteiden alkuperäilmoituksissa vain tämän vuoden loppuun asti.

Kanadaan EU:n alkuperätuotteita vievien yritysten kannattaa rekisteröityä heti REX-tietokantaan!

Valtaosasta EU:n alkuperätuotteita ei tarvitse enää maksaa tuontitulleja Kanadassa.

Tullietuuden saaminen Kanadassa edellyttää, että suomalainen viejäyritys laatii määrämuotoisen alkuperäilmoituksen kauppalaskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jossa alkuperätuote on kuvattu.

Jotta  viejäyritys voi laatia tällaisia alkuperäilmoituksia, sen pitää hakea Tullin kautta rekisteröidyksi viejäksi EU:n REX-tietokantaan siinä tapauksessa, kun yrityksen Kanadaan viemien alkuperätuotteiden arvo ylittää 6 000 euroa. Alkuperäilmoituksiin on aina sisällytettävä viejäyrityksen REX-rekisteröintinumero, kun tämä arvoraja ylittyy.

Lue lisää rekisteröidystä viejästä

Kun yrityksellä on tarve rekisteröityä rekisteröidyksi viejäksi, on täytettävä

Hakemus rekisteröidyksi viejäksi, tullilomake 1051s.

CETA-sopimuksen soveltamista koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 238, 16.9.2017.

Sopimusteksti, jossa tullinalennukset ja alkuperäsäännöt määritellään, on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 11, 14.1.2017.

Katso myös Tullin asiakastiedote 2.5.2017.

EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus CETA astuu voimaanKomissio ylläpitää nettisivustollaan erityisesti viejille hyödyllistä Market Access Database -tietokantaa. Tietokannan sivulla ”Export from EU” kohdassa ”Tariffs” voi tarkastella viennin kohdemaassa (esim. Kanadassa) kannettavia tulleja tullietuussopimuksittain ja nimikkeittäin.

Lue lisää komission Market Access Databasesta (MADB)