maahanmuuttaja, tarveharkinta, monikulttuurisuus Ajankohtaista

Tarveharkinnasta luovuttava

Hallitusohjelmassa EU:n ulkopuolelta tulevien työntekijöiden tarveharkinta päätettiin pitää pääosin ennallaan. Se on suuri pettymys yrityksille, jotka haluavat rekrytoida kolmansista maista tulevia ammattiosaajia.
Essi Lindqvist
FacebookTwitterLinkedIn

Kaksivaiheisessa saatavuusharkintamenettelyssä TE-toimisto päättää ensiksi työlupahakemuksen aiheellisuudesta, minkä jälkeen maahanmuuttovirasto Migri tekee lopullisen päätöksen. Pahimmillaan lupamenettely voi kestää kuukausia.

– Ulkomaisen työvoiman tarveharkinta turhauttaa yrityksiä ja työnhakijoita, kuormittaa viranomaisia ja vähentää sekä työn tarjontaa että kysyntää, kauppakamarin koulutusasioiden päällikkö Markku Lahtinen sanoo.

Palkkaamista helpotettava lievennyksillä

Vaikka linjaus on tehty vaalikaudeksi, samaan aikaan pitää hakea ratkaisuja, miten olemassa olevia lupa-, hallinto- ja rekrytointiprosesseja joustavoitetaan.

Hallitusohjelmassa luvataan saatavuusharkinnan lieventämisestä, jos se on työllisyyden ja julkistalouden kannalta perusteltua ja jos se mahdollistaa yrityskohtaisesti erityisosaajien työllistämisen nopeuttamisen, alueellisen ja alakohtaisten työvoiman turvaamisen sekä käytännön prosessien helpottamisen.

– Käytännön toimi olisi vapauttaa ulkomaalaisia säännöllisesti palkkaavat yritykset ja työnantajat toistuvasta saatavuusharkinnan soveltamisesta. Lievennetyn menettelyn piirissä voisivat olla alat, joilla ovat paljon ulkomaalaista työvoimaa ja yritykset, jotka ovat osoittaneet hoitavansa työnantajavelvoitteensa asianmukaisesti. Samaa helpotettua käytäntöä voisi soveltaa myös työpaikkaa vaihtaviin ulkomaalaisiin, Lahtinen ehdottaa.