Helsingin seudun kauppakamari ja International House Helsinki yritysten tukena kansainvälisissä rekrytoinneissa

Helsingin seudun tavoitteena on olla entistä kansainvälisempi.  Tehokkaat ja nopeat maahanmuuton palvelut ovat yksi tärkeä keino tukea työperäistä maahanmuuttoa. Tämä edellyttää International House Helsingin kaltaisia palveluja, jotka parantavat työnantajien ja yritysten valmiuksia kansainvälisen työvoiman palkkaamiseen ja antavat tietoa työnantajien velvollisuuksista koskien kansainvälisiä työntekijöitä. 

International House Helsingillä on tärkeä rooli alueelle saapuvien kansainvälisten osaajien ja heitä rekrytoivien yritysten ja työnantajien neuvonnassa. Helpot ja kattavat maahantulo- ja asettautumispalvelut ovat myös merkittävä Helsingin seudun kansainvälistä vetovoimaisuutta lisäävä tekijä, joka edesauttaa menestymistä parhaiden kansainvälisten osaajien houkuttelussa.

Helsingin seudun kauppakamari ja International House Helsinki yritysten tukena kansainvälisissä rekrytoinneissa

Couselling Service Officer, Joanna Ahokanto

– Työnantajaneuvonta antaa yrityksille helpon väylän kysyä kansainvälisestä työvoimasta ja siihen liittyvistä velvollisuuksista. Tiedon puute voi olla monelle yritykselle ja työnantajalle este palkata kansainvälistä osaamista. Neuvonnan tarkoituksena on tukea yritysten valmiuksia rekrytoida kansainvälisiä osaajia. Helsingin seudun kauppakamarin Couselling Service Officer Joanna Ahokanto kertoo.

Helsingin seudun kauppakamari neuvoo IHH:n kautta työnantajia kansainväliseen työvoimaan, työperäiseen maahanmuuttoon, rekrytointiprosesseihin ja työ- ja oleskelulupiin liittyvissä kysymyksissä sekä auttaa löytämään sopivia palveluita ja selvittää yritysten palvelutarpeita.

Lisäksi neuvontapalvelu tarjoaa tietoa jo olemissa olevista kansainväliseen työelämään liittyvistä yksityisen ja julkisen sektorin palveluista.  Neuvonta on maksutonta ja sitä saa suomeksi ja englanniksi puhelimitse, sähköpostitse ja verkossa. Yrityksen ei tarvitse olla kauppakamarin jäsen.

– Pääkaupunkiseudulle muuttaneet maahanmuuttajat saavat alkuvaiheen palvelunsa kootusti International House Helsingistä. Tavoitteenamme on tukea yhä vahvemmin Helsingin seudun kansainvälistymistä ja yritysten kansainvälistymistarpeita, Ahokanto sanoo.

IHH-palvelua koordinoi:

Helsingin kaupunki ja siihen osallistuvat:

  • Helsingin ja Espoon kaupunkien maahanmuuttoneuvonta,
  • Vantaan kaupunki,
  • Uudenmaan maistraatti,
  • Verohallinto,
  • Kela,
  • Uudenmaan TE-toimisto,
  • Eläketurvakeskus,
  • Maahanmuuttovirasto,
  • SAK
  • Helsingin seudun kauppakamari.

IHH:n työnantajaneuvonnan yhteystiedot:

ihhtyonantajaneuvonta@helsinki.chamber.fi
puh. +358 40 922 5126
Lisätietoa IHH:sta osoitteessa www.ihhelsinki.fi

Lue myös:
Edellinen artikkeli Liiketoimintamahdollisuuksia Latinalaisessa Amerikassa Seuraava artikkeli Valmiina uuteen työaikalakiin