Kirjanpitäjän ammattitaitoon tulee luottaa

Kirjanpitäjän edellytetään olevan ammattilainen, joka tuntee kaiken tarvittavan lainsäädännöstä ja osaa tehdä työnsä lakeja, asetuksia ja Kirjanpitolautakunnan ohjeita sekä lausuntoja noudattaen. Tilinpäätökset alkavat pääsääntöisesti olla…

Read more about the article Pk-yritykset: IP-asioiden hallintaan on tarjolla tukea
Maija Kärkäs on Enterprise Europe Networkin päällikkö.
Pk-yritykset: IP-asioiden hallintaan on tarjolla tukea

Vuonna 2022 EU tarjoaa entistä laajemmin tukea aineettoman omaisuuden hyödyntämiseen ja hallinnan kehittämiseen. Ideas Powered for business SME FundPk-yrityksille suunnatun avustusohjelman taustalla on Euroopan komission aloite…

Seuraa näitä helmikuu 2022

 Hallituksen esitys ilmoittajansuojasta myöhästyyNIIN SANOTTUA WHISTLEBLOWER-DIREKTIIVIÄ toimeenpaneva lakiesitys myöhästyy direktiivin määräajasta. Oikeusministeriössä valmisteilla oleva hallituksen esitys ilmoittajansuojelulaista pyritään tämänhetkisen arvion mukaan antamaan viikolla 8/2022.Verohallinto pidentää maksujärjestelyissä…

Read more about the article Whistleblowing – ilmoituskanava eli pilliinpuhaltaminen
Johtaja Marko Silen.
Whistleblowing – ilmoituskanava eli pilliinpuhaltaminen

Mikä on ilmoituskanava ja ketä se koskee?EU:ssa on säädetty niin sanottu  Whistleblowing-direktiivi. Tällä direktiivillä tehdään pakolliseksi yli 50 hengen organisaatioille perustaa tai ottaa käyttöön erityinen…

Read more about the article Turvallisuusselvitys osana yrityksen turvallisuutta
Yritysturvallisuuden asiantuntija Panu Vesterinen.
Turvallisuusselvitys osana yrityksen turvallisuutta

Lähtökohtana on, että yrityksen on itse kyettävä varmistamaan työntekijöitä rekrytoidessaan heidän luotettavuutensa ja kyettävä myös tarvittaessa osoittamaan yritysturvallisuuden olevan riittävällä tasolla vaikkapa asiakkaiden luottamuksellisen tiedon…

Seuraa näitä syksyllä 2021

EU:n komissio on tehnyt kaksi Britannian tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä, joiden perusteella henkilötietojen siirrot ETA-alueen ja Britannian välillä voivat jatkua brexitin jälkeisen siirtymäajan päätyttyä. Päätökset tulivat voimaan 28. kesäkuuta.

Kolme kysymystä verotuksesta

Hallituksen linjauksessa puoliväli- ja kehysriihessä 29.4.2021 esitettiin selvitettäväksi mm. yhteisö- ja osinkoverotuksen rakennemuutosta.

Sisällön loppu

Ei enää lisää sivuja ladattavaksi