Seuraa näitä 30.11.2022

Yrityksille tietoturvaseteli - mahdollisuus kehittää tietoturvaosaamistaValtioneuvosto antoi 13.10.2022 asetuksen tietoturvan kehittämisen tuesta eli niin kutsutusta tietoturvasetelistä. Asetus tulee voimaan 1. joulukuuta 2022. Uudella määräaikaisella tuella…

Työsuhteen ja henkilötietojen keräämisestä kolme kysymystä

Olen ymmärtänyt, että työntekijöiden henkilötietojen kerääminenon tarkoin säänneltyä, onko näin?Kyllä, henkilötietojen käsittelyyn ja keräämiseen sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), mutta myös kansallista tietosuojalakia ja työelämään…

Muutoksia vuoden 2023 verotukseen

Vuoden 2023 talousarvioesitys on käsitelty syyskuussa valtioneuvoston yleisistunnossa. Varsinaiset verolait vahvistetaan marras–joulukuussa. Talousarvioesityksen ja hallitusten esitysten perusteella yritys- ja henkilöverotukseen on tulossa vuodelle 2023 muun…

Seuraa näitä | syksy 2022

Kuljetusyrityksille määräaikainen polttoainetuki Tasavallan presidentti vahvisti 4.8.2022 lain kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta. Laki on voimassa 1. syyskuuta–31. joulukuuta 2022 välisen ajan. Valtiokonttori toimii valtionapuviranomaisena. Tuki olisi…

Työelämän syrjintäkiellot ja työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Jokaisen työnantajan on muistettava toiminnassaan työsopimuslain, yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain velvollisuudet toimia tasapuolisesti ja kohdella työntekijöitä syrjimättömästi. YhdenvertaisuusYhdenvertaisuuslain syrjintäkiellon mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän,…

Seuraa näitä | huhtikuu 2022

Puhelinmyyntiin tiukennuksia kuluttajansuojalain uudistuksessa Hallitus esittää muutoksia kuluttajansuojalakiin. Uudistuksella on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan unionin niin sanottu Omnibus-direktiivi. Samassa yhteydessä koti- ja puhelinmyyntiä koskevaa sääntelyä…

Kolme kysymystä vuosilomista

Mitä sääntöjä vuosilomien pitämisessä on? Mitä työehtosopimukset määräävät? Onko kesä- ja talviloma annettava yhdenjaksoisena? Työntekijä toivoo lomansa viikon pätkissä ja haluaisi siirtää yhden viikon kesälomasta…

Sisällön loppu

Ei enää lisää sivuja ladattavaksi