Seuraa näitä 15.2.2023

PRH ei enää ota vastaan tilinpäätösilmoituksia sähköpostilla PRH on vuoden 2023 alussa lopettanut vastaanottaa sähköpostilla tilinpäätösilmoituksia kaupparekisteriin. Tilalla on sähköinen ilmoittaminen YTJ-palvelussa. Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien…

Kansainvälinen raportointi ja tietojenvaihto veroasioissa

Verotuksen tehokkuuden ja verovalvonnan turvaamiseksi eri valtioiden viranomaisten välistä yhteistyötä ja virka-apua on vuosien saatossa eri tavoin tehostettu lisäämällä kansainvälistä raportointia ja tietojenvaihtoa verotuksessa. Toimenpiteillä…

Seuraa näitä 30.11.2022

Yrityksille tietoturvaseteli - mahdollisuus kehittää tietoturvaosaamistaValtioneuvosto antoi 13.10.2022 asetuksen tietoturvan kehittämisen tuesta eli niin kutsutusta tietoturvasetelistä. Asetus tulee voimaan 1. joulukuuta 2022. Uudella määräaikaisella tuella…

Työsuhteen ja henkilötietojen keräämisestä kolme kysymystä

Olen ymmärtänyt, että työntekijöiden henkilötietojen kerääminenon tarkoin säänneltyä, onko näin?Kyllä, henkilötietojen käsittelyyn ja keräämiseen sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), mutta myös kansallista tietosuojalakia ja työelämään…

Muutoksia vuoden 2023 verotukseen

Vuoden 2023 talousarvioesitys on käsitelty syyskuussa valtioneuvoston yleisistunnossa. Varsinaiset verolait vahvistetaan marras–joulukuussa. Talousarvioesityksen ja hallitusten esitysten perusteella yritys- ja henkilöverotukseen on tulossa vuodelle 2023 muun…

Seuraa näitä | syksy 2022

Kuljetusyrityksille määräaikainen polttoainetuki Tasavallan presidentti vahvisti 4.8.2022 lain kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta. Laki on voimassa 1. syyskuuta–31. joulukuuta 2022 välisen ajan. Valtiokonttori toimii valtionapuviranomaisena. Tuki olisi…

Sisällön loppu

Ei enää lisää sivuja ladattavaksi