Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.

Lehtiarkisto

3/2022

Helsingin seudun kauppakamarin viestintäpäällikkö Tiina Tikander. Kuva: Stephanie van Rossum.
3/2022
Vastuullisuus näkyy viivan alla

Syyskauden ensimmäisen Kauppakamarilehden teemana on vastuullisuus. Helsingin seudun kauppakamarin Visio paaluttaa, että Helsingin seutu on vuoteen 2050 mennessä Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin metropolialue,

Lue juttu »
Vastuullisuusasiantuntija Outi Toivanen-Visti Helsingin seudun kauppakamarista. Kauppakamarilehti.
3/2022
Kauppakamari ja Enterprise Europe Network vauhdittavat yritysten vastuullisuuden kehittämistä

Tänä päivänä terve ja tulevaisuuteen katsova yritystoiminta nojautuu kestävän kehityksen periaatteisiin.
Kestävään kehitykseen liittyy ympäristön huomioiminen, hiilineutraalisuus ja sosiaalinen sekä taloudellinen vastuullisuus. Yritysvastuullisuus ei ole vain kilpailuetu yritykselle vaan edellytys liiketoiminnan menestykselle ja jatkuvuudelle tulevaisuudessa.​

Lue juttu »
Suurennuslasi. Seuraa näitä Kauppakamarilehden palstalla (neuvontapalvelut). Kysymyksiä ja vastauksia Helsingin seudun kauppakamarista. Kysymyksiä ja vastauksia.
3/2022
Kysymyksiä ja vastauksia 31.8.2022

Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun, Etelä-Pohjanmaan,
Etelä-Savon, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Oulun, Rauman, Riihimäki-Hyvinkään, Satakunnan ja Turun kauppakamarien jäsenyrityksistä lähetettyihin kysymyksiin. Muihin, yleisesti kiinnostavia aiheita koskeviin kysymyksiin vastataan julkisesti Vastauspankissa.

Lue juttu »

2/2022

Helsingin seudun kauppakamarin viestintäpäällikkö Tiina Tikander. Kuva: Stephanie van Rossum.
2/2022
Helsingin seudun visio syntyy rohkeusloikasta

Keskitymme vuoden toisessa Kauppakamarilehden numerossa visiointiin. Olemme työstäneet Helsingin seudun kauppakamarissa  kevään ajan Helsingin seudun vuoteen 2050 ulottuvaa visiota. Visiotyön tarkoituksena on

Lue juttu »
Helsingin aluekehityksen kasvu ja kaupungistuminen.
2/2022
Rytmihäiriön jälkeen kasvu jatkuu

Korona koetteli Helsingin seutua, mutta aluekehityksen iso kuva ei muuttunut. Kaupungistuminen jatkuu, ja kasvualue laajenee. Se on otettava huomioon asumisen, infran ja logistiikan suunnittelussa.

Lue juttu »
Suurennuslasi. Seuraa näitä Kauppakamarilehden palstalla (neuvontapalvelut). Kysymyksiä ja vastauksia Helsingin seudun kauppakamarista. Kysymyksiä ja vastauksia.
2/2022
Seuraa näitä 6.4.2022

Puhelinmyyntiin tiukennuksia kuluttajansuojalain uudistuksessa Hallitus esittää muutoksia kuluttajansuojalakiin. Uudistuksella on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan unionin niin sanottu Omnibus-direktiivi. Samassa yhteydessä koti- ja

Lue juttu »
Pauliina Tenhunen Kauppakamarilehden kolumnistina.
2/2022
Kristallipallossa vuosi 2050

Aloitin urani asianajotoimistossa noin 30 vuotta sitten. Urani alkua väritti Suomen talouden lama, työtapojen ja -välineiden huikea kehitys, naisten esiintulo yritysmaailmassa, Neuvostoliiton

Lue juttu »
Suurennuslasi. Seuraa näitä Kauppakamarilehden palstalla (neuvontapalvelut). Kysymyksiä ja vastauksia Helsingin seudun kauppakamarista. Kysymyksiä ja vastauksia.
2/2022
Kysymyksiä ja vastauksia 6.4.2022

Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Oulun, Rauman, Riihimäki-Hyvinkään, Satakunnan ja Turun kauppakamarien jäsenyrityksistä lähetettyihin kysymyksiin.

Lue juttu »

1/2022

Helsingin seudun kauppakamarin viestintäpäällikkö Tiina Tikander.
1/2022
Jatkuvaa oppimista ja toimistohommia

Pysähdyin aamukahvin äärellä listaamaan uusia asioita, joita olen oppinut viimeisen parin vuoden aikana: töiden siirtäminen pääosin etätoimistolle, kunnosta huolehtiminen ryhmäliikuntatunneilla netissä, ruoan

Lue juttu »
Suurennuslasi. Seuraa näitä Kauppakamarilehden palstalla (neuvontapalvelut). Kysymyksiä ja vastauksia Helsingin seudun kauppakamarista. Kysymyksiä ja vastauksia.
1/2022
Seuraa näitä 2.2.2022

Hallituksen esitys ilmoittajansuojasta myöhästyy Niin sanottua Whistleblower-direktiiviä toimeenpaneva lakiesitys myöhästyy direktiivin määräajasta. Oikeusministeriössä valmisteilla oleva hallituksen esitys ilmoittajansuojelulaista pyritään tämänhetkisen arvion mukaan

Lue juttu »
Juristi Reetta Riihimäki Helsingin seudun kauppakamarista. Asiantuntija neuvontapalveluissa. Kauppakamarilehti
1/2022
Kolme kysymystä työntekijöiden osaamisen kehittämisestä

Yleistä koulutuksen järjestämisvelvollisuutta työnantajalle ei ole laissa säädetty. Työturvallisuuslaki kuitenkin edellyttää, että työnantaja perehdyttää työntekijät riittävästi työhön, työolosuhteisiin ja esimerkiksi työmenetelmiin ja työssä käytettäviin työvälineisiin.

Lue juttu »
Lakimies Anette Laiho Helsingin seudun kauppakamarista. Asiantuntijana Kauppakamarilehden neuvontapalveluissa.
1/2022
Ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen

Ulkomaalaislain mukaan ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Kun palkattava työntekijä on ulkomaalainen, huomioitavia asioita on hieman enemmän kuin Suomen kansalaisen osalta.

Lue juttu »
Suurennuslasi. Seuraa näitä Kauppakamarilehden palstalla (neuvontapalvelut). Kysymyksiä ja vastauksia Helsingin seudun kauppakamarista. Kysymyksiä ja vastauksia.
1/2022
Kysymyksiä ja vastauksia 2.2.2022

Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,  Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon,  Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Oulun, Rauman, Riihimäki-Hyvinkään, Satakunnan ja Turun kauppakamarien jäsenyrityksistä lähetettyihin kysymyksiin.

Lue juttu »

4/2021

4/2021
Vastuullisesti eteenpäin

Glasgow´n kansainvälinen ilmastokokous vahvisti kansakuntien tietoisuutta ja sitoutumista yhteisiin ilmastotavoitteisiin. Vaikka monien suurten hiilipäästäjämaiden ilmastotavoitteet ovat vielä kaukana kansainvälisistä tavoitteista, kaikkien talouksien

Lue juttu »
Näkymä kauppakeskuksesta.
4/2021
Paljon muutakin kuin perusvartiointia

Vartiointialan palveluvalikoima on laajentunut vauhdilla viime vuosina. Vartiointiala on isossa muutoksessa, kun perusvartioinnin rinnalle tulivat palvelutehtävät ja uusi teknologia. Myös kaupan alalla yritysturvallisuus on saanut uusia merkityksiä.

Lue juttu »
Antti Turunen kolumnistina Helsingin seudun kauppakamarin Kauppakamarilehdessä.
4/2021
Yritysvastuusta tulossa valtavirtaa

Huolet ilmastonmuutoksesta, luontokadosta ja ihmisoikeuksista ovat tuoneet yritysvastuun julkisen keskustelun keskiöön. Jos yritysuutisointi keskittyi ennen tulokseen ja taloudelliseen suorituskykyyn, niin nykyään sen rinnalla on tullut yhä useammin myös yritysten vastuullisuus.

Lue juttu »
Petri Launiainen kolumnistina Kauppakamarilehdessä.
4/2021
Pelkällä viestinnällä ei voi pelastaa yrityksen mainetta

Yritykset kohtaavat jatkuvasti hankalia tilanteita, jotka vaativat tehostettua johtamista ja viestintää. Osa tilanteista kriisiytyy, jolloin yrityksen maine, luottamus tai suorituskyky ovat vaarassa. Viestinnällä on erityinen merkitys kriisin keskellä, koska se on kriisitoimien näkyvin elementti. Sen vuoksi siinä on myös helpoin mokata.

Lue juttu »
4/2021
Yritysvakoilun uhka on todellinen ja tietoa tarvitaan

Yritysvakoilua ei ole helppo tunnistaa. Monet yritykset luulevat, etteivät ne ole potentiaalinen kohde vaikka ne ovat jo aikaa sitten voineet olla rikoksen kohteena tai ovat sitä juuri nyt. Arviot varastetun tiedon rahallisesta arvosta vaihtelevat sadoista miljoonista miljardiin vuositasolla.

Lue juttu »
Kauppakamarin jäsentapahtumat. Nainen tutkiii netistä, mitä jäsentapahtumia kauppakamarilla on.
4/2021
Kauppakamarin jäsentapahtumat

Tapahtumat ovat pääsääntöisesti avoimia kauppakamarin jäsenten lisäksi muille yrityksille, keskeisille sidosryhmille, yhteistyökumppaneille ja kauppakamarin toiminnasta kiinnostuneille.

Lue juttu »
Suurennuslasi. Seuraa näitä Kauppakamarilehden palstalla (neuvontapalvelut). Kysymyksiä ja vastauksia Helsingin seudun kauppakamarista. Kysymyksiä ja vastauksia.
4/2021
Kysymyksiä ja vastauksia

Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Oulun, Rauman, Riihimäki-Hyvinkään, Satakunnan ja Turun kauppakamarien jäsenyrityksistä lähetettyihin kysymyksiin.

Lue juttu »

3/2021

3/2021
Kasvu pidettävä tavoitteena

Helsingin seudun väestön kasvu on koronapandemian aikana taittunut. Kun seudun väestö lisääntyi ennen pandemiaa yli 20 000 hengellä vuodessa, on kasvu viimeisen vuoden aikana hidastunut noin 12 000 henkeen

Lue juttu »
Helsingin seudun kauppakamarin viestintäpäällikkö Tiina Tikander. Kuva: Stephanie van Rossum.
3/2021
Kilpailuetua ei voi googlata

Kauppakamarilehden tuore numero pureutuu maankäytön, liikenteen ja asumisen kuumiin perunoihin Helsingin seudulla. Verkkolehden pidemmissä teemajutuissa pureudutaan MAL 2023 -suunnittelutyöhön ja Helsingin keskusta-alueen kehittämiseen. Alueellisessa jutussa on esillä raskaan liikenteen taukopaikat.

Lue juttu »
Mannerheimintie Helsingin keskustassa. Kauppakamarilehti 3/2021.
3/2021
Keskustan elävöittämiseen avautuu uusi momentum

Yhteistyöllä Helsingin keskusta uuteen nousuun. Helsingin päättäjiltä odotetaan uudella valtuustokaudella aikana isoja päätöksiä keskustan elinvoiman turvaamiseksi. Edellytykset uuteen nousuun ovat paremmat kuin vielä muutama vuosi sitten.

Lue juttu »
3/2021
MAL määrittää reunaehdot yritysten toiminnalle

MAL-suunnitelmalla on suuret vaikutukset pitkällä tähtäimellä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen tulevaisuutta määrittelevän MAL-suunnitelman päivitys on käynnistynyt. Pöydällä on paljon yrityksiin vaikuttavia asioita.

Lue juttu »
Suurennuslasi. Seuraa näitä Kauppakamarilehden palstalla (neuvontapalvelut). Kysymyksiä ja vastauksia Helsingin seudun kauppakamarista. Kysymyksiä ja vastauksia.
3/2021
Seuraa näitä 31.8.2021

EU:n komissio on tehnyt kaksi Britannian tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä, joiden perusteella henkilötietojen siirrot ETA-alueen ja Britannian välillä voivat jatkua brexitin jälkeisen siirtymäajan päätyttyä. Päätökset tulivat voimaan 28. kesäkuuta.

Lue juttu »
Juristi Reetta Riihimäki Helsingin seudun kauppakamarista. Asiantuntija neuvontapalveluissa. Kauppakamarilehti
3/2021
Säännöllisen työajan järjestelyt

Työsuhteiseen työhön sovelletaan pääsääntöisesti työaikalakia. Soveltamisalapoikkeukset määritellään työaikalain 2 §:ssä. Työaikalain soveltuessa työntekijän kanssa sovitaan säännöllinen työaika, esimerkiksi 40 tuntia viikossa. Työaika voi olla myös keskimäärin esimerkiksi 40 tuntia viikossa, tai se voi olla vaihteleva ottaen huomioon työsopimuslain asettamat rajoitukset vaihtelevasta työajasta sopimiselle. Siitä ei saa sopia työnantajan aloitteesta, jos työvoimatarve on kiinteä.

Lue juttu »
3/2021
Kilpailuedun avulla löydät yrityksellesi muutoksen perustan

Löydä kilpailuetusi suomalaisia yrityksiä uudistumaan radikaalisti ja löytämään ne ainekset, joilla yritys menestyy. Käytännönläheisessä teoksessa esitellään supisuomalaisia yrityksiä ja heidän kilpailuetujaan. Lisäksi kirjassa tarjolla on kansainvälisestikin ainutlaatuinen työkalupakki, joka auttaa yrityksiä kilpailuedun löytämisessä ja luomisessa.

Lue juttu »
Suurennuslasi. Seuraa näitä Kauppakamarilehden palstalla (neuvontapalvelut). Kysymyksiä ja vastauksia Helsingin seudun kauppakamarista. Kysymyksiä ja vastauksia.
3/2021
Kysymyksiä ja vastauksia

Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun, Etelä-Pohjanmaan, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Oulun, Rauman, Riihimäki-Hyvinkään, Satakunnan ja Turun kauppakamarien jäsenyrityksistä lähetettyihin kysymyksiin.

Lue juttu »

2/2021

2/2021
Osaajia tarvitaan

Koronaepidemia on jättänyt syvät jäljet Helsingin seudulle. Palveluyritysten toiminta on kärsinyt niin epidemiasta kuin sen torjunnastakin.

Lue juttu »
Helsingin seudun kauppakamarin viestintäpäällikkö Tiina Tikander. Kuva: Stephanie van Rossum.
2/2021
Osaavat selviytyvät yhdessä

Mitä yhteistä on kattavilla bussiyhteyksillä, Ennakointikamarilla ja työllisyyden kuntakokeiluilla? Ainakin se, että Kauppakamarilehti käsittelee kaikkia edellä mainittuja aiheita.

Lue juttu »
Maija Kärkäs on Enterprise Europe Network EEN päällikkö. EEN toimii Helsingin seudun kauppakamarissa. Kauppakamarilehti
2/2021
IP-asiat haltuun – EU:lta apua pk-yrityksille

Aineettomien oikeuksien suojaamisesta on tullut yhä tärkeämpää yritysten liiketoiminnalle, ja IP-oikeuksien hallinnan tulisi kuulua yrityksen strategiseen päätöksentekoon. IP-oikeudet ovat osa yritysten varallisuutta ja brändiä, kilpailukeino ja lisenssisopimusten kautta myös tulonlähde.

Lue juttu »
Johtava juristi Kirsi Parnila Helsingin seudun kauppakamarissa. Asiantuntijana Kauppakamarilehden neuvontapalvelussa.
2/2021
Opintovapaa

Opintovapaalla tarkoitetaan työntekijän omasta halusta ja hakemuksesta työstä saamaa vapaata, jonka aikana työntekijä voi suorittaa opintovapaalain tarkoittamia opintoja. Opintovapaan ei tarvitse liittyä millään tavalla työntekijän työhön, vaan työntekijä voi ryhtyä opiskelemaan mitä vain, mikä täyttää opintovapaan edellytykset.

Lue juttu »
Suurennuslasi. Seuraa näitä Kauppakamarilehden palstalla (neuvontapalvelut). Kysymyksiä ja vastauksia Helsingin seudun kauppakamarista. Kysymyksiä ja vastauksia.
2/2021
Seuraa näitä 8.4.2021

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö – yhtiösopimukset kaupparekisteriin Avointen yhtiöiden  ja kommandiittiyhtiöiden on pitänyt vuodesta 2016 alkaen rekisteröidä kaikki yhtiösopimuksen muutokset kaupparekisteriin. Lakimuutoksen siirtymäaika

Lue juttu »
Suurennuslasi. Seuraa näitä Kauppakamarilehden palstalla (neuvontapalvelut). Kysymyksiä ja vastauksia Helsingin seudun kauppakamarista. Kysymyksiä ja vastauksia.
2/2021
Vastauspankki – jäsenenä saat enemmän

Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun, Etelä-Pohjanmaan, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Oulun, Rauman, Riihimäki-Hyvinkään, Satakunnan ja Turun kauppakamarien jäsenyrityksistä lähetettyihin kysymyksiin.

Lue juttu »

1/2021

1/2021
Paljon pelissä kuntavaaleissa

Vaaleissa on nyt elinkeinoelämän kannalta poikkeuksellisen paljon pelissä. Seuraavien valtuustojen toimikaudella kuntien toimintaympäristössä tapahtuu paljon.

Lue juttu »
1/2021
Valtuustoilta odotetaan yritystoimintaa tukevia päätöksiä

Kysyimme suunnittelua, rakentamista, kauppaa ja teollisuutta edustavilta yritysjohtajilta, millaisiin asioihin kuntapäättäjien tulisi tulevina vuosina kiinnittää huomiota. Parannuksia kaavoitukseen ja lupapalveluihin, sujuvaa liikennettä ja riittävästi osaavaa työvoimaa. Nämä ovat Helsingin seudun yritysten terveiset tuleville kunnan- ja kaupunginvaltuustoille.

Lue juttu »
Kaisa-Reeta Koskinen.
1/2021
Hyppy uuteen vai nopeampia hevosia?

Ilmastonmuutos on megatrendi, joka ei ole menossa pois. Kyseessä on muutosvoima, jota ei kiinnosta meidän mielipiteemme: ilmastonmuutos on täällä, halusimme tai emme, ja se muokkaa maailmaamme monella muullakin tavalla kuin ilmastoa lämmittämällä.

Lue juttu »
Suurennuslasi. Seuraa näitä Kauppakamarilehden palstalla (neuvontapalvelut). Kysymyksiä ja vastauksia Helsingin seudun kauppakamarista. Kysymyksiä ja vastauksia.
1/2021
Seuraa näitä 4.2.2021

Työnantajalle korvausvelvollisuus kilpailukieltosopimuksista, konkurssiuhkainen maksukehotus uudelleen käyttöön, luomuasetus lykkääntyy.

Lue juttu »
Juristi Mika Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista. Kauppakamarilehti 3/2023
1/2021
Saako puheluita nauhoittaa?

Monelle on tuttua, että soitettaessa puhelinpalveluun, kuuluu nauhoite, jonka mukaan puhelu nauhoitetaan esimerkiksi koulutuskäyttöön ja laadunvarmistukseen. Esille nousee kysymys siitä, milloin puheluita voidaan nauhoittaa ja milloin se ei ole sallittua. Toisaalta tulee arvioida nauhoitteita henkilötietojen käsittelyn kannalta.

Lue juttu »
Enterprise Europe Networkin tiimi työskentelee Helsingin seudun kauppakamarissa.
1/2021
Haussa kansainvälinen yrityskumppani? Hyödynnä EEN-verkoston palveluja

Helsingin seudun kauppakamari kuuluu Enterprise Europe Network -verkostoon (EEN), jonka keskeisiä palveluita on auttaa yrityksiä löytämään ulkomaisia yhteistyökumppaneita niin kaupalliseen, teknologiseen kuin tutkimusyhteistyöhön. Uusia kumppaneita voit hakea Yrityskontaktipörssin ja matchmaking-tapahtumien kautta.

Lue juttu »

Juttuhakemisto